Over onsPrivacybeleid

Privacybeleid

Informatie over ons

flashbay.nl (“deze website”) is een website beheerd door Flashbay Electronics Europe Limited en Flashbay Limited ("wij, onze, ons").

Flashbay Electronics Europe Limited is geregistreerd in Ireland onder registratienummer 616387. Geregistreerd kantoor: 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.
Flashbay Limited is geregistreerd in Engeland & Wales onder registratienummer 04676938. Geregistreerd kantoor: 6 Fountain Centre, Imperial Wharf, London SW6 2TW.

Onze contactgegevens zijn telefoon: +44 (0) 207 371 7333, e-mail: contactsitadpn@flashbay.com.

De directeur van Flashbay Electronics Europe Limited is de heer Stephen Webster. De directeurs van Flashbay Limited zijn de heer Stephen Webster en de heer Ieuan Williams.

Flashbay houdt zich uitsluitend bezig met Business-to-Business (B2B) -verkoop en verkoopt niet aan individuele consumenten.

Als beheerder van uw gegevens houden wij ons aan de wetgeving inzake gegevensbescherming in het Ierland, Verenigd Koninkrijk en de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR). Dit privacybeleid geeft aan hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken in de loop van het zakendoen met uw bedrijf of organisatie.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen tijdens het zakendoen met uw bedrijf of organisatie

Tijdens het zaken doen met uw bedrijf of organisatie kunnen de soorten persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en overgedragen het volgende omvatten:

 • Identiteitsgegevens: inclusief uw voornaam (en), middelste naam (en) en achternaam.
 • Contactgegevens: inclusief uw zakelijke adres (sen), factuuradres (sen), afleveradres (sen) en telefoonnummers. E-mailadres.
 • Transactiegegevens: inclusief de details van betalingen voor producten en diensten die uw of organisatie bij ons koopt.
 • Technische gegevens: inclusief internetprotocol (IP) adres, browsertype, en -versie, tijdzone- en locatieinstelling, browser plug-in-typen en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
 • Gebruiksgegevens: inclusief hoe u onze website, producent en services gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens: inclusief uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en uw communicatievoorkeuren.

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Tijdens het zakendoen met uw bedrijf of organisatie worden persoonlijke gegevens verzameld via de volgende methoden:

 • Directe interactie: persoonlijk, per telefoon, email, post of anderzins wanneer u informeert naar of transacties uitvoert voor onze producent en diensten.
 • Geautomatiseerde technologieën: wanneer u onze website gebruikt om te informeren naar of om onze producten en diensten te kopen.
 • Van derde partijen: wanneer u onze producten en services beoordeelt op derde partij beoordelingswebsites.

Hoe gebruiken wij persoonlijke gegevens bij het zakendoen met uw bedrijf of organisatie?

Tijdens het onderhoud van uw bedrijf of organisatie worden persoonlijke gegevens op de volgende manieren gebruikt:

Doel / Activiteit Type gegevens Wettelijke basis voor verwerking
Om in eerste instantie contact met u op te nemen om de vereisten van uw bedrijf of organisatie te bespreken Identiteit
Contact
Technisch
- Toestemming; en/of
- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te reageren op een vraag van uw bedrijf of organisatie)
Om bestellingen van uw bedrijf of organisatie te verwerken en af te leveren Identiteit
Contact
Transactie
Technisch
- Uitvoering van een contract met uw bedrijf of organisatie; en/of
- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om een bestelling van uw bedrijf of organisatie te verwerken en af te leveren); en / of
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om onze relatie met uw bedrijf of organisatie te beheren, waaronder:
- Contact om eerdere bestellingen van uw bedrijf of organisatie te bekijken
- Re-engagement met uw bedrijf of organisatie over toekomstige behoeften
- Uw bedrijf of organisatie op de hoogte brengen van wijzigingen in onze producten, diensten of beleid
Identiteit
Contact
Transactie
Technisch
Gebruik
Marketing en Communicatie
- Uitvoering van een contract met uw bedrijf of organisatie; en / of
- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om opnieuw contact te maken met uw bedrijf of organisatie over uw eerdere bestellingen, uw toekomstige behoeften en onze normen voor klantenservice te verbeteren); en / of
- De legitieme belangen van uw bedrijf of organisatie (uw bedrijf of organisatie op de hoogte brengen van wijzigingen in onze producten, diensten of beleid); en / of
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Om te reageren op klachten, juridische acties of om openstaande schulden te innen Identiteit
Contact
Transactie
Technisch
Gebruik
Marketing en Communicatie
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en/of
- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ervoor te zorgen dat klachten op correcte wijze kunnen worden beantwoord, om ervoor te zorgen dat gerechtelijke acties kunnen worden voortgezet of verdedigd, om te verzekeren dat openstaande schulden kunnen worden geïncasseerd).
Om ons bedrijf en onze website te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) Identiteit
Contact
Transactie
Technisch
Gebruik
Marketing en Communicatie
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en / of
- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, websites en technische diensten, om fraude te voorkomen).
Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit te meten of te begrijpen van de advertenties die wij aan u aanbieden Identiteit
Contact
Transactie
Technisch
Gebruik
Marketing en Communicatie
- Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om onze activiteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)
Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten/ services, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren Identiteit
Contact
Transactie
Technisch
Gebruik
Marketing en Communicatie
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om het gebruik van klanten te analyseren, onze website bij te werken, ons bedrijf te ontwikkelen en onze marketingstrategie te informeren
Om uw beoordelingen van onze producten en services op derde partij beoordelingswebsites te weergeven Identiteit
Transactie
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (ter bevordering van de kwaliteit van onze producten en diensten).
Om inhoud die u op onze blog plaatst te weergeven Identiteit
Contact
Technisch
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om inhoud die u op onze blog wilt delen te weergeven).

Verandering van doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden, tenzij we redelijkerwijs aannemen dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en compatibel zijn met het oorspronkelijke doel. Neem contact met ons op voor een uitleg over hoe elke nieuwe verwerking compatibel is met het oorspronkelijke doel.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u op de hoogte stellen en uitleggen op welke juridische basis wij dit kunnen doen. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We houden onze privacyverklaring regelmatig in de gaten en we zullen eventuele updates op deze webpagina plaatsen. Deze privacykennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Marketing door derde partijen

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan een externe organisatie met het oog op hun marketing aan u.

Links of gegevens van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en/of applicaties. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Dataveiligheid

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt. We beperken ook de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot alleen die werknemers, adviseurs, zakenpartners en leveranciers die een zakelijke behoefte hebben om te weten. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen in onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

Delen van persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

We opereren meerdere entiteiten onder het merk Flashbay, inclusief in het VK, de VS, Australië, China en de Filippijnen. Voor het onderhoud van uw bedrijf of organisatie is mogelijk hulp nodig van of moet het werk worden uitgevoerd door meerdere Flashbay-entiteiten en wanneer we gegevens delen met andere Flashbay-entiteiten, zorgen we ervoor dat deze dezelfde mate van bescherming bieden voor persoonlijke gegevens als in de EER.
Sommige van onze externe leveranciers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus hun verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat uw persoonlijke gegevens voldoende worden beschermd. We kunnen ook gebruikmaken van specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die dezelfde mate van bescherming bieden voor persoonlijke gegevens als in de EER.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Tijdens het zaken doen met uw bedrijf of organisatie kunnen persoonsgegevens aan de volgende partijen worden verstrekt:

Type ontvanger Reden
Andere Flashbay entiteiten Om de relatie tussen ons en uw bedrijf of organisatie te ondersteunen en te ontwikkelen, om u producten en diensten aan te bieden, om te reageren op uw vragen of anderszins met u te communiceren.
Koeriers- of fulfilmentbedrijven Om levering of ophalen van items te bewerkstelligen
Derde partij beoordelingswebsites Om u uit te nodigen om onze producten en diensten te beoordelen mocht u dit willen.
Juridische adviseurs of incassobureaus Advies geven over juridische kwesties en/of ervoor zorgen dat achterstallige schulden worden geïncasseerd
Met regelgevers of autoriteiten Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
Andere Derden aan wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze middelen te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Alternatief als wij andere bedrijven verwerven of ons bedrijf herstructureren, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Deze partijen zijn verplicht om te zorgen voor passende beveiligingsmaatregelen en om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, en om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken tijdens het aanbieden van dergelijke services en in overeenstemming met onze instructies.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om onze legitieme belangen in de omgang met uw bedrijf of organisatie te ondersteunen en vervolgens voor een voldoende lange periode om te voldoen aan onze verplichtingen onder de wetten van Engeland en Wales en om claims van of te ondersteunen of te verdedigen tegen ons. Hierna worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om:

 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens te verzoeken. Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken
 • Correctie te verzoeken van uw persoonlijke data. Hiermee kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens laten corrigeren. Houd er rekening mee dat we mogelijk de juistheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.
 • Verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen als u met succes bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking (zie hieronder), waar we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonsgegevens moeten wissen om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd in staat zijn om de gegevens te verwijderen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, in reactie op uw verzoek zullen worden meegedeeld.
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden schendt.
 • Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens niet geoorloofd is, maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) waar u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.
 • Overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij aan te vragen. Wij zullen u, of een derde partij die u heeft gekozen, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veel gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvan u in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met uw bedrijf of organisatie uit te voeren.
 • Toestemming intrekken wanneer wij vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt of verwerking uitvoert op een andere wettelijke basis dan toestemming. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of services aan uw bedrijf of organisatie te leveren.

Vragen?

Als u vragen of klachten heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wenst uit te oefenen, stuur dan een e-mail naar data.questionsdasitpn@flashbay.com of schrijf ons op ons geregistreerde adres. We zullen zo snel mogelijk reageren. De tijdsduur hangt af van het type en de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken dat wordt verwerkt, maar u ontvangt uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het eerste verzoek een reactie.

Regulateur

Het Data Protection Commission (DPC) is de regulator voor gegevensbescherming in het Ierland.
Het Information Commissioner's Office (ICO) is de regulator voor gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk.